vineri, 12 aprilie 2013

Moi, toi, unis par la gastronomie !

Professeur Melania Zamfir
Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani


Projeto de Inter compreensão Linguística/Projet d`Intercompréhension Linguistique

Português-Francês-Romeno/Portugais-Français-Roumain

,,Moi,toi,unis par la Gastronomie!...''
http://esfrl-romania.blogspot.com

Grupul Scolar Bratianu ,actualmente  Liceul Tehnologic Brătianu-Drăgăşani derulează în perioada 2011-2013 proiectul bilateral Comenius ,,Moi,toi,uns par la Gastronomie!...'',cu şcoala  coordonatoare Escola Secundaria Francisco Rodrigues Lobo,Leiria,Portugal.
  Acest proiect are ca scop concretizarea unui schimb bilateral şi se desfăşoară în trei limbi:română,portugheză şi franceză (limba de comunicare ).
Este projeto tem como finalidade principal, a concretização de um intercâmbio bilateral de intercompreensão linguística entre três línguas românicas : Português, Francês (língua de comunicação entre as parceiras, mas, e sobretudo, a língua de chegada e de partida entre o português e o romeno) e Romeno. O seu desenvolvimento far-se-á através do tema da gastronomia « Moi, toi, unis par la gastronomie » !...

Ce projet a comme but, la concrétisation d`un échange bilatéral d`intercompréhension linguistique entre trois langues romanes : Portugais, Français (langue de communication entre les partenaires, mais et surtout, la langue d`arrivée et de départ entre le portugais et le roumain) et Roumain. Son développement se fera à travers le sujet de la gastronomie « Moi, toi, unis par la gastronomie » !
     Titlul proiectului sugerează principalul obiectiv , acela de a lucra împreună pentru a cunoaşte sistemul de învăţământ,cultura fiecarei ţări, pentru a găsi asemănări, pentru a stabili legături de prietenie.
     Acest proiect ne permite să includem dimensiunea europeană în curriculum, pentru ca elevii noştri să aiba posibilitatea să cunoască şi să compare diferitele modalităti de educaţie , să înveţe alături de colegii lor portughezi , să poata să-şi amelioreze competenţele lingvistice.
    Noi încercam să promovăm printre elevi,profesori,comunităţile locale române şi portugheze, diversitatea culturală şi lingvistică in Europa,să iniţiem elevii portughezi în limba română şi invers şi să ameliorăm competenţele în limba franceza ale elevilor din cele două ţări.
    Acest parteneriat este destul de important pentru şcoală şi comunitatea locală , pentru că profesorii pot gândi împreună într-un context internaţional ,pot lucra împreună , pot învăţa unii de la alţii , pot compara experienţele lor, pot face împreună schimb de idei.                                                                                                                         Pentru a atinge obiectivele activităţilor ,noi am implicat şi implicăm activ elevii şi profesorii.
  Activităţile desfăşurate până în prezent:
*Modulul de iniţiere în învăţarea limbii portugheze  la care au participat elevii români . Limba portugheză a fost predată de două profesoare de limba portugheza- limba franceză din Leiria ,la Grupul Şcolar Brătianu Drăgăşani ,în luna noiembrie 2011 şi care a avut ca scop învăţarea noţiunilor de bază în limba portugheză.Teme din geografie, istorie, noţiuni de baza din gramatică, gastronomie etc.
 A fost foarte interesant pentru elevii români şi au reuşit să înveţe să se prezinte,să comunice în limba portugheza.Acest lucru s-a vazut la întalnirea elevilor din luna martie.

* Mobilitatea elevilor şi profesorilor portughezi ,sejurul elevilor şi profesorilor portughezi în România. Această întâlnire de proiect a  avut loc în luna martie 2012,la Grupul Şcolar Brătianu,Drăgăşani.                                                                            
Inainte de întâlnire ,şcoala din Leiria ,coordonatoarea proiectului,  a început construirea unui site bi/tri lingvistic, un grup pe facebook:,,Moi , toi ,unis par la gastronomie!...'' numai pentru elevii din poiect şi profesorii lor,pentru a comunica  şi blogul proiectului :http://esfrl-romania.blogspot.com., necesare pentru continuarea proiectului.
  Avem grupuri de lucru  în fiecare liceu ,care supraveghează activităţile şi evoluţia proiectului. Echipele comunică şi găsim soluţii .În afară întâlnirilor de proiect cooperarea noastră se efectuează prin email, pe chat.
  Odată cu venirea lor ,familiile au fost implicate , elevii au fost cazaţi în familiile partenere ,au cunoscut modul de viaţă , şi-au îmbunatatit competenţele lingvistice în limbă tintă a proiectului ,dar au comunicat şi în portugheză şi română.
   La şcoală,în cadrul activităţilor ,elevii au fost imparţiţi în grupuri de lucru,li s-au dat sarcini , au redactat carnetul de bord , panouri ,planşe, prezentări power point, DVD, începutul realizării culegerii de gastronomie , reţete traduse în cele trei limbi. Elevii portughezi au asistat la orele partenerilor ,ore de franceză, engleză,geografie, biologie,informatică, industrie alimentară. Au mers în vizită la primarie ,fiind invitaţi pentru a ne prezenta proiectul ,primarul ne-a considerat pe toti :« Enfants de la ville de Drăgăşani ».Au fost în vizite tematice ,pentru a descoperi gastronomia românească.
La şcoala noastră am organizat un simpozion la nivel local ,simpozion pe tema:,,Dimensiunea europeană  în învăţământul tehnic şi profesional'', unde au fost invitaţi toţi colegii şi elevi,comunitatea locală ,părinţi. Am organizat şi o expoziţie cu degustări şi mâncăruri tradiţionale (româneşti şi portugheze).Elevii au pregătit alături de profesori şi am fost ajutaţi de toată catedra de industrie alimentară.
 Am organizat şi o seara culturală cu elevii,profesorii implicaţi în proiect,părinţii elevilor,comunitatea locală.Totul a fost bine organizat , am fost o echipa grozavă! Aceste lucruri le putem citi şi în chestionarele de evaluare ,date la sfârşit elevilor .După această întâlnire de doua săptămâni ,ne dorim să continuam proiectul
 « Moi, toi unis par la Gastronomie !... »
  *Modulul de iniţiere în învăţarea limbii române la care au participat elevii portughezi. Limba română a fost predată de mine şi o altă colegă,noi fiind profesoare de limba franceză-limba română . S-a pregătit şi sejurul elevilor români şi a doua întâlnire de proiect ,care va avea loc în 2013.
            Fiecare elev portughez a primit o mapă cuprinzând toate temele studiate în timpul cursului. În cadrul orelor  s-au folosit metode de predare activ-participative prin intermediul tehnologiilor informaționale care au stimulat elevii să coopereze cu drag și implicare, de aceea a fost absolut necesară prezența a două cadre didactice. Metodele și mijloacele  moderne folosite au facilitat procesul de predare-învățare.
            În cadrul orelor de curs s-au predat noțiuni din următoarele domenii: Alfabetul limbii române, Salutul, Cum ne prezentam?, Hobby-uri, La magazin, Numere, Culori, Vreme/Timp/Ceas, Școală, Îmbrăcăminte, Alimentație (fructe, legume, lichide), Familie. De asemenea jocul didactic nu a lipsit din nici o etapă a lecțiilor.   Au avut loc concursuri și întreceri pe grupe iar la final elevii au fost evaluați primind un test. Tot în cadrul acestei întâlniri în Portugalia  a avut loc și schimbul de scrisori  şi cadouri ale elevilor, atât trimise de către elevii români, elevilor portughezi şi invers. S-a vizitat școala, clasele și au avut loc discuții între profesori privind sistemele educaționale din cele două țări ,am fost prezentate în  Consiliul profesoral al şcolii de către doamna director şi încurajate,susţinute de către colegii noştrii portughezi.
            Proiectul nostru a reuşit să trezească interesul pentru activităţile extracurriculare şi pentru colaborarea cu parteneri europeni în vederea realizării  unei educaţii de calitate; elevii au dobândit competenţe noi prin experienţe de învăţare inedite; a crescut motivaţia pentru învăţare şi interesul pentru studierea limbilor străine; s-a realizat o implicare activă a comunităţii locale în activitatea şcolii.
             Despărţirea a fost tare grea şi abia aşteaptăm cealaltă întâlnire de proiect,a elevilor români  ,care va avea loc ,în aprilie 2013,în Portugalia, unde vom realiza produsele finale.
 In aceasta perioada 5-18 aprilie 2013 se deruleaza schimbul in Portugalia-20 elevi români insotiti de 4 profesori .


Profesoara coordonatoare Alice mi-a scris:
 Elevii spun fara încetare:,,toti sunt simpatici şi primitori!'';
,,Momentele plăcute pe care le-am petrecut împreună rămân pentru todeauna în memoria noastră!''; ,,Ne-au tratat ca şi cum făceam parte din familia lor!'';
  Toţi am învăţat lucruri interesante  şi am învătâţat să fim o echipă !
             Après ce contact de deux semaines, ce que doit-on dire ?!... Le doute et l’inquiétude initiale normaux de tous ceux qui voyagent pour un endroit inconnu l’opinion générale ne pouvait pas être plus positive : d`abord, avant l`arrivée « elles dansaient » trop de questions dans nos têtes : les Roumains, qui sont-ils ? Une société sortie d`une économie et d`une ambiance communiste et maintenant en transition accélérée pour une économie de marché ouvert… Alors, comment sont-ils comme société, comme communauté, comme personnes ? Comment serions-nous reçus ? Quel choc de cultures ?
Or, toutes ces questions ont été répondues avec une ambiance culturelle intensive et réciproque de respect et surtout, de découverte. Le calme et l`ambiance dont tout le monde, surtout les coordinateurs (coordinatrice du projet) nous a reçu, nous a transmis de la confiance pour suivre le projet « Moi, toi unis par la Gastronomie !... »


Toute la communauté nous a reçus de bras ouverts… mais on ne peut pas oublier le moment de  notre arrivée à l`aéroport et surtout à l`école où Melania, la coordinatrice du projet et Matei Constantin, monsieur  sous-directeur, aussi que les parents et les élèves correspondants, nous attendaient joyeusement et chaleureusement.
Pourtant, les jours suivants ont excédé les attentions et la politesse d’un accueil inoubliable ! Monsieur le directeur, les collègues professeurs, toute la communauté scolaire (on oublie pas les dames qui nous servaient les repas !!!...), tous étaient extra- polis. Peu à peu, pendant que les activités s`accomplissaient, les jeunes commençaient à s`entendre d`une manière engagée… il y a eu une amitié mutuelle très importante entre tous…
Si on pense aux messieurs les directeurs, à  leur sympathie, à  leur disponibilité spontané et efficiente, pour être et pour vouloir faire toujours le meilleur pour nous donner le  plaisir et nous résoudre toutes les situations imprévues, on pense au temps d`autrefois, ce temps où le mot « hôtesse » au Portugal, était le même que nous avons reçu à Dragasani. Nous avons senti et nous avons été considérés avec distinction. On se souvient tous les repas ensemble, la fête aux parents, le déjeuner barbecue et la façon comme nous étions toujours le  « centre d`attention… »
On ne peut pas oublier l`accueil à la Mairie. On peut même dire, plus informel que formel, où tous ont été considérés des « Enfants de la ville de Dragasani », soit de la part de monsieur le maire, soit de la part des messieurs les directeurs qui nous ont accompagnés.
C`est-à-dire, à partir de ces deux semaines, et en mars de 2013, au Portugal, on aura une grande dette et notre accueil, et notre travail, tout le travail, toutes les activités avec les élèves, ne peuvent être qu`un grand prolongement de tout ce que nous avons vraiment débuté en Roumanie.
D`ailleurs, malgré la société en transition économique et sociale et avec une grande volonté pour tout ce qui concerne le côté occidental on a trouvé un peuple d`amitié, de gentillesse et toujours intéressé par son prochain. C`est une note très importante que malgré la grande influence orientale, le choc culturel a été doublé et s`il existe des différences elles ont été aussi doublées par la tolérance et par le respect des principes qui définissent chaque peuple qui a souffert des années…Le reste, on peut dire que le revoir a été un moment bien douloureux et émouvant…
Et les élèves disent sans cesse : « les personnes étaient sympas et accueillantes ! » ; « Les bons moments qui nous avons passés ensemble restent toujours dans notre mémoire ! » ;« On a créé des amitiés très profondes, jamais je vais les oublier ! » ;« Les moments que j`ai vécus en Roumanie, ont été exceptionnels, aussi les personnes que j`ai connues ! » ;« Ils m`ont traité comme si j`étais de la famille ! J`ai adoré tout !... »

UN GRAND MERCI !!!
Prof.coordonator Alice (Portugal)

Profesor de limba franceză ,coordonator de proiect
Zamfir Melania

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu